صفحه اصلی اسلایدر تغییر در رویکردهای تبلیغاتی برندهای بزرگ/ استارباکس هم CMO را حذف کرد