صفحه اصلی اسلایدر مدیرعامل دیجی‌ کالا پس از ساعاتی بازداشت‌، آزاد‌ شد