صفحه اصلی رویدادها پلمپ یک كتاب‌فروشی در بغداد به علت تبلیغ برای رژیم بعث