به گزارش ایدنا ایرانی‌ها ۱۲۵ هزار میلیارد در سال گذشته برای تهیه پوشاک و کفش هزینه کرده‌اند. اما شوربختانه آنطور که فعالان بازار پوشاک می‌گویند، بخش قابل‌توجهی از این گردش مالی عاید پوشاک قاچاق و حتی پوشاک دسته دو و تاناکورا می شود. به طوریکه ۹۹ درصد از پوشاک خارجی که در بازار بوده، به‌صورت قاچاق وارد می‌شود.