وی ادامه داد: در شکل جدید انواع رسانه ها در این صنعت فعال هستند که مشمول نامگذاری مطبوعات نمی‌شود و سایت‌ها، خبرگزاری‌ها، شبکه‌های اجتماعی، فضای اجتماعی از جمله این موارد است.

مدیرمسئول دنیای اقتصاد تصریح کرد: دنیس مک کوئل در کتاب نظریه‌های ارتباط جمعی در ویرایش جدید عنوان مطبوعات را تغییر داده و از کلمه رسانه استفاده می‌کند.

بختیاری گفت: در فضای مطبوعات جهانی، تغییرات در این زمینه دیده می‌شود و در ایران نیز این مهم ضرورت داشت از این‌رو تغییر عنوان مطبوعات به عنوان رسانه ضروری بود که اتفاقا دیرهم شده و باید از سال‌های قبل این مهم رخ می‌داده و این تغییر مطلوب و درست است.