یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بابیان این که برخی محتواهای تبلیغاتی توجهی به زبان فارسی و اهمیت حفظ و پاسداشت آن ندارند، گفت: برخی تبلیغاتی که در صداوسیما ارائه می‌شود از این حیث، آزاردهنده است امیدوارم با همکاری صداوسیما این وضعیت اصلاح شود.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: ما از موضع دفاع از زبان فارسی کوتاه نمی‌آییم، هرکاری که در راستای تضعیف زبان فارسی صورت‌گیرد یک خیانت به کشور و نسل آینده است.